D

MARKETINGOVÝ FOND

Čím více budete u nás nakupovat, tím více můžete také získat. 


Výhody získáváte při nákupu těchto značek:


  • LOGO
  • Fullmark

K nákupům spotřebního materiálu a doplňků těchto značek se Vám načítá marketingový fond, který následně můžete použít k čerpání propagačních materiálů a reklamních předmětů.


PODPORA PRODEJE


Zákazníkům poskytujeme širokou podporu při prodeji nabízených produktů.
K marketingovým aktivitám patří vydávání tištěného katalogu, zasílání aktualizovaných ceníků, dodávání propagačních materiálů k jednotlivým produktům v závislosti na prodeji daného produktu. Zákazníci jsou seznamováni s aktuálními nabídkami a akcemi prostřednictvím letáků, e-mailových zpráv či internetových stránek distributora.


MARKETINGOVÝ FOND


Zákazníci, jež mají s námi řádně uzavřenou Kupní smlouvu, získávají nárok na marketingový fond. Výše marketingového fondu je stanovena ve výši 1 % z obratu v produktech značky LOGO a Fullmark.
Zákazníci mohou výše uvedený fond použít k čerpání propagačních materiálů, stojanů, vzorků produktů, reklamních předmětů, účasti v reklamních kampaních apod. Zákazníci mohou sledovat stav svého marketingového fondu po přihlášení na www.lama.cz. Prostředky z fondu mohou použít výhradně k podpoře prodeje výrobků, nikoli např. k nákupu zboží. Individuální aktivity zákazníků podléhají schválení distributora. Marketingový fond bude přiznán jen z obratu faktur řádně proplacených v termínu splatnosti.