D

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Všeobecné obchodní podmínky jednoduše a přehledně vymezují rámec naší vzájemné spolupráce. Vás - naše zákazníky nezavazují k žádnému minimálnímu odběru zboží. 

  • Jestliže s VOP bez výhrad souhlasíte, je dalším krokem pro spolupráci podepsání smlouvy. Bez podpisu smlouvy by nebylo možné obchodování na fakturu. 

  • Reklamační podmínky stručně a přehledně popisují, za jakých podmínek máte na reklamaci zboží nárok. Naleznete zde rovněž nápovědu, jak nejjednodušeji jednotlivé druhy reklamací uplatnit. 

  • Dealerské katergorie člení zákazníky dle jejich obratu. Zákazníci s vyšším obratem mají nárok na získání lepších cen.


DEALERSKÉ KATEGORIE


Kupující jsou zařazení do konkrétní dealerské kategorie v závislosti na obratu (s DPH) za poslední 3 měsíce. Obrat se propočitává každý den. Dealerské kategorie jsou následující:

DEALERSKÉ KATEGORIE

OBRAT

D1 do 90.000 Kč
D2 90.000 - 250.000 Kč
TOP nad 250.000 Kč


Dále poskytujeme slevu o jeden stupeň dealerského zařazení při smíšeném odběru zboží dané skupiny v počtu kusů uvedeném za nadpisem každé skupiny zboží.

Při splnění podmínek nadepsaného množství nad sloupcem cen MIX, platí ceny pro tzv. "velkoobchodní odběr" bez ohledu na zařazení kupujícího do jednotlivých kategorií pro množstevní slevy.

Při větších jednorázových odběrech zboží lze sjednat individuální cenové a platební podmínky.