D

BAREVNÝ A3 LETÁK "BONUS"

! žádný jiný distributor Vám tuto službu nenabízí !


Získejte každý měsíc barevný nabídkový leták A3 s Vašimi cenami a Vaším kontaktem jen za 1,80 Kč!


EASY LETÁK BONUS"Bonus" - barevný leták velikosti A3:

 • poskytne okamžitý, srozumitelný, rychlý přehled o Vaší aktuální akční nabídce
 • barevné fotografie produktů a nepřehlédnutelné ceny usnadní rozhodování Vašich zákazníků
 • grafické zpracování na vyšší úrovni než běžné nízkorozpočtové letáky ve Vašich schránkách

Prostřednictvím letáku "Bonus" získáváte Váš vlastní nabídkový leták s:

 • Vašimi cenami jednotlivých produktů a přeškrtnutými cenami!!!
 • Vašimi vlastními objednávacími kódy
 • s kontakty jen na Vaši prodejnu/firmu
 • s Vaší pracovní dobou
 • s Vaší www adresou a mapkou
 • s Vaším vlastním inzerátem
 • bez jediné zmínky o distributorovi LAMA Plus
a to vše jen za výrobní náklady letáku, téměř bez práce a bez starostí!


Využijte tyto letáky jako svou vlastní prodejní nabídku a jako výhodu před konkurencí!

VAŠÍ JEDINOU STAROSTÍ BUDE ZADÁNÍ VAŠICH CEN!


A) Množství

 • Minimální počet letáků z důvodu optimalizace tiskových prací je stanoven na 50 ks.
 • Maximální počet záleží na individuální domluvě a předběžně není limitován. 

B) Cena

 • Cena nabídkových letáků je téměř "zanedbatelná" - 1,80 Kč/ks již od 50 ks!

Pro srovnání: pokud byste si tento leták chtěli vyrobit sami, jen za tisk zaplatíte při 1000 ks téměř 10 Kč za kus, při 100 ks pak přes 50 Kč za kus! Dále byste museli přičíst náklady na práci a čas vynaložený na tvorbu a zpracování letáku. Pro Vaši představu - grafika letáku Bonus (pro Vaše koncové zákazníky) je shodná s grafikou letáku Lamák (pro Vás dealery).

C) Základní pravidla a postup pro objednávání těchto letáků a zadávání Vašich vlastních údajů:

1) Objednávka množství letáků - uzavírá se obvykle zhruba v polovině měsíce!

 • Zalogujte se na www.lama.cz,
 • zvolte menu Váš profil/ Easy Leták Bonus/ Objednávka množství,
 • zadejte počet letáků, které budete chtít pravidelně měsíčně odebírat a potvrďte tlačítkem "Ulož".
 • Chcete-li jednorázově změnit počet letáků pro aktuální měsíc zadejte množství do příslušného pole a potvrďte tlačítkem "Ulož".

Poznámka:
Konkrétní datum uzávěrky počtu letáků a další harmonogram je Vám vždy včas zaslán e-mailem a uveřejněn na webu v sekci "Harmonogram letáku".

Upozornění:
Zadané množství letáků platí automaticky pro každý další měsíc (viz třetí odrážka), pokud počet nezměníte způsobem uvedeným ve čtvrté odrážce.


2) Zadání vlastních a přeškrtnutých cen do letáku - zpravidla po 20. dni v měsíci (viz Harmonogram letáku)

Vyberte si ze 2 možností cen, které budou vytištěny na letáku:
1. ceny včetně DPH a včetně SN - doporučujeme pro prodej malým koncovým zákazníkům,
2. ceny bez DPH a bez SN - vhodné pro prodej velkým koncovým zákazníkům - firmám atp.

Ukažte Vašim zákazníkům, že v letáku Bonus naleznou opravdu akční nabídku.
Zadejte si na leták vlastní přeškrtnuté (původní) ceny.

Jak na to?
 • Zalogujte se na www.lama.cz, 
 • zvolte menu Váš profil/ Easy Leták Bonus/ Zadejte Vaše ceny,
 • Zaškrtutím políčka v oranžovém sloupci si jednoduše zvolíte typ ceny, který chcete pro leták zadat.
  - bez fajfky = zadávejte ceny s DPH a s SN,
  - fajfka = zadávejte ceny bez DPH a bez SN.
 • v zobrazené tabulce jsou:
  - námi doporučené koncové ceny s DPH pro produkty uvedené v aktuálním nabídkovém letáku "Bonus"
  - jako vypočítané hodnoty jsou zobrazeny koncové ceny bez nebo s DPH dle zvoleného způsobu zadání cen, Vaše nákupní ceny u LAMA Plus (včetně individuálních) a Vaše marže v %. 
 • námi doporučené koncové ceny s DPH (ve zvýrazněném sloupečku) můžete přepsat na ceny, které chcete svým zákazníkům nabízet Vy. Pokud nezadáte vlastní ceny budou na letáku uvedeny naše koncové ceny,
 • přeškrtnuté ceny zadávejte do zvýrazněného sloupečku do druhého okýnka u daného obj.č. V případě, že si nechcete zadávat vlastní původní ceny, přeškrtnutá cena na letáku vytištěna nebude. Jestliže si zadáte původní cenu jen u části produktů, bude u této části přeškrtnutá ceny vytištěna a u zbytku produktů ne,
 • pro kontrolu se po kliknutí na tlačítko "přepočet" zobrazí Vaše marže,
 • vyplněné údaje v tabulce musíte potvrdit tlačítkem "odeslat".

3. Zadání vlastních objednávacích čísel produktů

U jednotlivých produktů si nyní budete moci uvést své vlastní objednávací číslo, na které jsou zvyklí Vaši zákazníci.

Jak na to?
 • Zalogujte se na www.lama.cz, 
 • zvolte menu Váš profil/ Easy Leták Bonus/ Zadejte Vaše ceny,
 • vlastní kódy produktů si zadávejte do zvýrazněného sloupečku do třetího okýnka u daného obj.č. 
 • v případě, že si nechcete zadávat vlastní objednávací čísla, budou Vám na letáku vytištěny naše, jak tomu bylo doposud. Jestliže si zadáte vlastní objednávací čísla jen u části produktů, bude u této části Vaše objednávací číslo a u zbytku naše.
 • vyplněné údaje v tabulce musíte potvrdit tlačítkem "odeslat".

4. Zadání Vašeho vlastního inzerátu

Máte na prodejně nějakou akci, kterou chcete oslovit zákazníky? Chcete zákazníkům nabídnout nějakou novou službu? Zde si můžete zadat Váš vlastní inzerát, který bude vytištěn na zadní straně letáku Bonus vedle Vašeho kontaktu. Platnost vloženého inzerátu je jeden měsíc. Jestliže si přejete inzerát mít na letáku po dobu několika měsíců, je třeba ho do formuláře každý měsíc znovu nahrát. Jakmile do formuláře nenahrajete nic, bude Vám na letáku vytištěn náš univerzální inzerát.

Specifikace inzerátu:
Rozměry: 48 x 65 mm (Š x V)
Barevnost: jednobarevná grafika - černá na bílém pozadí
Formát: PDF, TIF
Bit mapy: 300 dpi
Texty: v křivkách

Jak na to?
 • Zalogujte se na www.lama.cz, 
 • zvolte menu Váš profil/ Easy Leták Bonus/ Váš inzerát,
 • tlačítkem Procházet zadejte cestu na svém disku, kde máte inzerát uložen,
 • vložený inzerát musíte potvrdit tlačítkem "odeslat".

V tomto momentu jsou data připravena pro tisk.

Upozornění:
Přístup k tabulce s údaji o produktech a cenách v letáku:
a) mají pouze partneři, kteří si pro daný měsíc letáky objednali a
b) je umožněn zpravidla po 20. dni v měsíci (viz Harmonogram letáku)


Počínaje 1. pracovním dnem jsou letáky obvykle připraveny k expedici a budou přibalovány do Vašich zásilek spolu s Vámi objednaným zbožím.

V sekci "Obsah příštího letáku" je vám k dispozici také seznam produktů, jež budou v letáku obsaženy.


Noví zájemci o leták "Bonus" zadávají kontaktní údaje
na www.lama.cz v menu Váš profil/ Easy Leták Bonus/Kontaktní údaje


Kontaktní údaje na Vaši prodejnu mohou obsahovat:
- Vaši adresu, e-mail, telefon, fax, www adresu, ......
- pracovní dobu ....
- orientační mapku ve formátu .ai, .cdr, .bmp ( ve velkém rozlišení)
- logo Vaší firmy
- jiné údaje

Za správnost a aktuálnost obsahu a údajů v tomto žlutém poli LAMA Plus s.r.o. neručí. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či změny v údajích nás o této skutečnosti informujte (vždy do 17. dne v měsíci předcházejícím další edici Bonusu), Vaše data budou následně opravena.Informace o letáku